services

– Leverandør inden for affaldsbehandling, ressourceudnyttelse og affaldsrådgivning

Mobile affaldsløsninger

Emballering i det meste af Europa
Gemidan tilbyder indpakning i materialer fra brændbart affald til genbrugsmaterialer, samt dyrefoder (fx. majsensilage og roesnitter) i runde baller. Vi har emballeret i det meste af Europa siden 1996. Vores medarbejderes erfaring sikrer en kompetent håndtering hele vejen.

Størstedelen af det brændbare affald i de industrialiserede lande sendes i dag til forbrænding. Balning er derfor en god og miljøvenlig løsning ved mellemlagring – især i perioder, hvor forbrændingskapaciteten er lav, for eksempel ved driftsstop, eller ved sæsonforskydning, hvor affaldsmængden udlignes over året for at opnå bedre energiudnyttelse.

Rundballer
Gemidan har rundballepressere der gør det muligt at håndtere, større og mindre opgaver.
Emballeringsmaskinernes mobilitet gør, at vi kan tilbyde yderst fleksible løsninger, idet vi kan samkøre med flere anlæg ad gangen, afhængigt af opgavens karakter. Hver opgave tilpasses individuelle behov, og vi er gerne behjælpelige med rådgivning omkring såvel pladsindretning, som håndtering af ballerne samt øvrige spørgsmål, der måtte opstå.

Mobil maskinpark
Knusning og neddeling af alle typer af materialer
Hos Gemidan tilbyder vi knusning af de fleste størrelser materialer, og vi kommer over alt i Skandinavien.
Vi optimerer løbende vores maskinpark med den nyeste tilgængelige teknologi og kan derfor tilbyde at knuse/neddele langt de fleste materialer i langt de fleste størrelser. Da vores maskinpark består af flere typer maskiner, kan vi optimere løsningen efter materialernes beskaffenhed.

Eksempler på materialer der kan knuses og neddeles af Gemidan:

– Have/parkaffald
– Trærødder, stød og stammer
– Træaffald, paller, trækasser og lignende.
– Storskrald
– Trykimprægneret træ 

Eksperter i sortering
Vores årelange erfaring inden for sortering og løbende investering i moderne udstyr gør, at vi er i stand til at levere en højt kvalificeret rådgivning og naturligvis altid et slutprodukt af bedste kvalitet.

I vores arbejde med sortering af forskellige materialer anvender vi to typer sorteringsanlæg:
• Tromlesorteringsanlæg
• Stjernesigteanlæg

For begge typer af sorteringsanlæg har Gemidan valgt at udstyre anlæggene med henholdsvis en vindsigte, der kan suge fx plastdele ud af biomasse samt et stenfældningssystem, der frasorterer sten fra slutprodukterne. Begge tilvalg er med til at sikre højeste kvalitet af slutprodukterne. Vi sorterer i alle størrelser, men primært i størrelser efter kundens behov og ønsker, med den optimale afsætningskanal for øje – hvis der er flere alternativer.

Sortering af forskellige typer materialer

• Have-/parkaffald
• Jordforbedring
• Biomasse
• Stød og rødder
• Lettere bygningsaffald fx træaffald
• Deponier til energigenvinding
• Jord
• Bark
• Flis og andre affaldstyper

KONTAKT DANMARK

Tobias Breinholt Hoffmann
+45 25 20 90 90
tobias@gemidan.dk

Kurt Sommer
+45 40 37 69 88
kurt@gemidan.dk

Hans Peter Fyhn
+45 22 22 25 42
hanspeter@gemidan.dk

KONTAKT GEMIDAN NMI

Rune Nyhuus
+45 98283000
+45 40191335
+47 91373806
rune@gemidan.dk

Vil du gerne vide mere? Så giv os et ring
+45 98 28 30 00