services

– Leverandør inden for affaldsbehandling, ressourceudnyttelse og affaldsrådgivning

Madaffald og organiske restprodukter

Ecogi, madaffald og den cirkulære økonomi
Gemidan Ecogi arbejder med en bæredygtig og miljømæssig ansvarlig behandling af madaffald og organisk affald. Affald er ikke kun affald for os, det er en vigtig ressource, som kan og skal genanvendes. Et Ecogi anlæg forbehandler organisk affald til en våd biopulp og afsættes i dag primært til biogasanlæg, der først energiudnytter biopulpen og efterfølgende afsætter den afgassede biopulp som gødning. Derved understøtter Ecogi den cirkulære økonomi.

Gemidan Koncernen har Ecogi forbehandlingsanlæg beliggende i syddanmark, nordjylland og sjælland.
Ecogi anlægget og teknologien er kendetegnet ved en stor fleksibilitet overfor stort set alle former for forskellige emballager og en stor robusthed over for fremmedlegemer i affaldet. På trods af fleksibiliteten overfor emballager tilbyder Gemidan den dokumenterede reneste biopulp i markedet. Biopulpen af KOD er ISCC bæredygtighedscertificeret  

Med udgangspunkt i denne mission er det visionen for Gemidan at blive den markedsledende virksomhed inden for forbehandling af organisk materiale til biopulp. Biopulpens kvalitet skal være ”Second to none” med hensyn til renhed og ensartethed og samtidigt er biopulpen af KOD bæredygtighedscertificeret igennem ISCC-standarden.

Affaldstyper
Ecogi er designet til effektivt at kunne behandle madaffald og andre organiske affaldstyper. I produktionsanlæggene behandles både kommunalt indsamlet kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) og forskellige typer af erhvervs- og industriaffald. Anlægget er i stand til at behandle affald med et højt indhold af rejekt (op til ca. 20% med fuld kapacitet). Typiske eksempler på madaffald der behandles:

  • Madaffald 
  • KOD
  • Organisk erhvervsaffald
  • Fejlproduktioner hos fødevareproducenter i alle former for emballage
  • Dato overskredne fødevarer fra supermarkeder

Vores kunder dækker hele paletten – lige fra offentlige myndigheder til private selskaber, der beskæftiger sig med mad- og organisk affald.

Madaffald og cirkulær økonomi

KONTAKT

Hans Peter Fyhn
+45 22 22 25 42
hp@gemidan.dk

Jette Zakariasen 
+45 40 64 80 18
jez@gemidan.dk 

Tobias Breinholt Hoffmann
+45 25 20 90 90
tobias@gemidan.dk

Vil du gerne vide mere? Så giv os et ring
+45 98 28 30 00