services

– Leverandør inden for affaldsbehandling, ressourceudnyttelse og affaldsrådgivning

WASTE-to-ENERGY ved destruktion af farligt affald

Special Waste System A/S (SWS) er et Waste-to-Energy anlæg, der modtager, håndterer og destruerer farligt affald ved specialforbrænding. Varmeproduktionen udnyttes til distribution af fjernvarme til lokalområdet i Nørre Alslev på Falster.

SWS udtager dermed uønskede stoffer og affaldsfraktioner fra den cirkulære økonomi. Det er en prioriteret samfunds kritisk opgave for SWS at destruere smittefarligt klinisk risikoaffald fra bl.a. sygehuse, klinikker, dyrlæger og forskningsinstitutioner. Derudover destrueres desuden de fleste typer af kemisk affald såsom formuleret medicin, PCB, pesticider, tømte emballager, miljøfarligt husholdningsaffald mm.
SWS forhandler UN-godkendt emballage til opsamling og transport af emballeret farligt affald og medvirker til både indsamling og slutbehandling af farlige kemiske stoffer i vores affaldsstrømme.

KONTAKT

John Svendsen
+ 45 21 46 54 06

www.sws.dk

Eller kontakt
post@sws.dk

Vil du gerne vide mere? Så giv os et ring
+45 98 28 30 00