Bæredygtighed

Gemidan og miljøet

Gemidan er certificeret på Kvalitet ISO 9001:2015 og Miljø ISO 14001:2015 Miljø og ISCC EU-certificering. (International Sustainability and Carbon Certification). Certificeringerne er en del af virksomhedens kvalitets- og miljøledelse system.

Madaffald til biogas
ISCC er en international standard og en af de mest udbredte indenfor biogas. Vi kan som følge af ISCC-certificeringen sælge en biopulp med et bæredygtighedscertifikat, da der er sporbarhed på det kildesorteret husholdningsaffald, som vi behandler på alle vores ecogianlæg. Ecogianlæggene er jfr. Biproduktforordningen godkendt af fødevarestyrelsen.

Kvalitet og miljø
Vores certificeringer indgår i virksomhedens rammer og vilkår og er vores omdrejningspunkt for en troværdig og ansvarsbevidst koncern. Gemidan med tilhørende selskaber er godkendt i affaldsregisteret som:

  • Indsamler med forbehandling
  • Transportør
  • Eksportør som importør af varer til/fra lande uden for EU til Eksportør som importør af varer indenfor EU.
  • Mægler
  • Genanvendelse

Som en naturlighed for os, sørger vi for at overholde gældende lovkrav og regler relateret til de ydelser vi leverer. I hele koncernens arbejde er det prioriteret at reducere miljøbelastningen i de aktiviteter, hvor det har en væsentlig betydning for miljøet. Der lægges særligt vægt på at undgå unødvendigt ressourceforbrug.

Kvalitets- og miljøchef

Lisbeth Collin Hultfeldt
+45 27 45 79 97
lch@gemidan.dk

ISO 9001

ISO 14001

EU-ISCC-CERT
Gemidan Frederikshavn

EU-ISCC-CERT
Gemidan Holsted

EU-ISCC-CERT
Gemidan Egedal 

Kvalificeret rådgivning om miljøhensyn

Vi er en ansvarlig virksomhed, og vores fokus på miljørigtige løsninger kommer vores kunder til gode. Hos Gemidan rådgiver vi om mulighederne for ressourceoptimering. For eksempel tilbyder vi hurtig kundeservice og fortæller om potentialet i ressourceudnyttelse af affald, f.eks. angående pladsforhold og afsætning m.m. Vi overholder gældende krav og lovgivning, men vi går også videre end det og inddrager reduktionen af miljøbelastningen yderligere end det påkrævede, hvor det forretningsmæssigt er muligt.

Vores medarbejdere er kvalificerede og motiverede i at være bevidste om miljøet og at undgå unødvendigt ressourceforbrug, ligesom miljøforhold tages i betragtning ved investeringer.

Miljøinvesteringer er skjult produktkvalitet

I det hele taget forsøger vi at indtage en aktiv og åben holdning over for både vores samarbejdspartnere og kunder, men derudover er en række ’miljøargumenter’ også særdeles relevante og fordelagtige for vores kunder i en salgssituation. Det er dog vores erfaring, at det ikke altid får den fortjente fokus i en købs-/salgssituation. Derfor har Gemidan som overordnet målsætning også at gøre vore kunder bevidste om den skjulte miljøkvalitet. Bland andet ved at synliggøre muligheder i miljørådgivningen til vore kunder som nedenfor:

  1. Fokusere på rådgivning, der kan hjælpe kunden til at forstå mulighederne i ”affaldet” (fx pladsforhold,afsætning etc.), så ”affaldet” kan genbruges = ressourceoptimering hos kunden.
  2. Give hurtig kundeservice – der for kunden betyder hurtig aktion på problemer = minimering af fejl og spild –> ressourceoptimering hos kunden.
  3. Have fokus på aktiviteter, der har væsentlig betydning for miljøet med henblik på at reducere miljøbelastninger og forbedre miljøforholdene ud over de lovmæssige krav.