Experter på sortering

Vår långvariga erfarenhet inom sortering och löpande investering i modern utrustning gör att vi kan leverera en högt kvalificerad rådgivning och naturligtvis alltid en slutprodukt av högsta kvalitet.

I vårt arbete med sortering av olika material använder vi två typer av sorteringsanläggningar:

 • Trumsorteringsanläggning
 • Stjärnsiktningsanläggning

Sortering av olika matierialer

För båda typerna av sorteringsanläggningar har Gemidan valt att utrusta anläggningarna med en vindsikt som kan suga ut t.ex. plastdelar ur biomassan, respektive ett stenfällningssystem som sorterar sten från slutprodukterna. Båda alternativen medverkar till att säkra högsta kvalitet för slutprodukterna. Naturligtvis sorterar vi i alla storlekar, men i första hand i storlekar enligt kundens behov och önskemål, men med sikte på den optimala avsättningskanalen – om det finns flera alternativ.

 • Trädgårds-/parkavfall
 • Kompost
 • Biomassa
 • Stubbar och rötter
 • Lättare byggnadsavfall
 • Uppläggningar för energiåtervinning
 • Jord
 • Bark
 • Flis
 • Och andra avfallstyper
Novagraf A/S