Komplette outsourcing-løsninger

Hos Gemidan A/S er vi specialister inden for genanvendelse, og disse kompetencer udnytter vi blandt andet til at tilbyde komplette outsourcing-løsninger til energikrævende virksomheder.

Vi tilbyder at drive genbrugspladser og deponier både i Danmark og i udlandet, ligesom vi har mange års erfaring i at udføre den komplette opgave med at fremstille alternativt brændsel.

Med vores knowhow og udstyr kan vi udføre den totale drift af komposteringspladser, fra indsamling af affaldsprodukterne til aflevering af det færdige produkt.
 

Gemidan A/S tilpasser produktionen efter kundens ønsker og tilpasser derfor også medarbejderbemandingen herefter.

Vores komplette outsourcing-løsning giver derfor din virksomhed:

• Fleksibilitet
• Pålidelig produktion
• Overholdelse af alle miljøkrav
• Tilpasset variabel produktion
• En optimalt udnyttet produktion
• Økonomisk besparelse

 

Novagraf A/S