Komplett outsourcing-lösningar

Hos Gemidan A/S specialiserar vi oss på återvinning och utnyttjar de kunskaperna bland annat för att erbjuda kompletta outsourcing-lösningar för energikrävande företag.

Vi erbjuder oss att driva återvinningsstationer och upplag både i Danmark och utomlands. På samma sätt har vi många års erfarenhet av att genomföra den fullständiga uppgiften med att framställa alternativt bränsle. Med vår sakkunskap och utrustning kan vi erbjuda fullständig drift av komposteringsstationer, från insamling av avfallsprodukterna till leverans av den färdiga produkten.
 
Gemidan A/S anpassar produktionen enligt kundens önskemål och anpassar därför även sin bemanning enligt detta.

Därför ger vår fullständiga outsourcing-lösning ditt företag:

  • Flexibilitet
  • Pålitlig produktion
  • Uppfyllande av alla miljökrav
  • Anpassad variabel produktion
  • En optimalt utnyttjad produktion
  • Ekonomiska inbesparningar
Novagraf A/S