Gemidan og miljøet

Som en naturlig del af Gemidan A/S´s idégrundlag er der fokus på det eksterne miljø.

Gemidan A/S vil være kendt som en troværdig samarbejdspartner inden for affaldsbehandlingsområdet, og virksomheden skal drives, således at miljøet i videst muligt omfang tilgodeses.

Vi har derfor opbygget og implementeret et miljøledelsessystem efter den internationale standard DS/EN ISO 14001, der dækker aktiviteter med mobile anlæg fra Gemidan A/S i Hjallerup. Vi blev miljøcertificeret i 2005 og har siden vedligeholdt og videreudviklet miljøledelsessystemet til også at omfatte kvalitetsstandarden ISO 9001.Den standard er udviklet og implementeret, men endnu
ikke certificeret.

Kvalificeret rådgivning om miljøhensyn

Vi vil gerne være en ansvarlig virksomhed, og vores fokus på miljørigtige løsninger kommer vores kunder til gode.Hos Gemidan A/S rådgiver vi om mulighederne for ressourceoptimering hos vores kunder. For eksempel tilbyder vi hurtig kundeservice og fortæller om ’potentialet’ i genbrug af affald, eksempelvis angående pladsforhold og afsætning m.m.Vi sørger naturligvis for at overholde gældende krav og lovgivning, men vi går også videre end det og forsøger at reducere miljøbelastningen yderligere end det påkrævede.
Vores medarbejdere er kvalificerede og motiverede til at være bevidste om miljøet og at undgå unødvendigt ressourceforbrug,
ligesom miljøforhold tages i betragtning ved investeringer.

Miljøinvesteringer er skjult produktkvalitet

I det hele taget forsøger vi at indtage en aktiv og åben holdning over for både vores samarbejdspartnere og kunder, men derudover er en række ’miljøargumenter’ også særdeles relevante og fordelagtige for vores kunder i en salgssituation. Det er dog vores erfaring, at det ikke altid får den fortjente fokus i en købs-/salgssituation. Derfor har Gemidan som overordnet målsætning også at gøre vore kunder
bevidste om den skjulte miljøkvalitet. Bl.a. ved at synliggøre muligheder i miljørådgivningen til vore kunder som nedenfor:

1. fokusere på rådgivning, der kan hjælpe kunden til at forstå mulighederne i ”affaldet” (fx pladsforhold,afsætning etc.), så ”affaldet” kan genbruges = ressourceoptimering hos kunden.
2. give hurtig kundeservice – der for kunden betyder hurtig aktion på problemer = minimering af fejl og spild --> ressourceoptimering hos kunden.
3. have fokus på aktiviteter, der har væsentlig betydning for miljøet med henblik på at reducere miljøbelastninger og forbedre miljøforholdene ud over de lovmæssige krav.

Novagraf A/S