Gemidan og miljøet

Som en naturlig del af Gemidan A/S’s idegrundlag er der fokus på kvalitet og miljø. Gemidan A/S vil være kendt som en troværdig samarbejdspartner inden for affaldsbehandlingsområdet, og virksomheden overordnede fokus ligger i behandlingen og udnyttelse af organiske affaldsfraktioner så kvalitet og miljø tilgodeses i videst muligt omfang. Vi har derfor opbygget og implementeret et kvalitets- og miljøledelsessystem efter de internationale standarder DS/EN ISO 14001:2015 og DS/EN ISO 9001:2015. De dækker

Koncernens selskaber inkl. Faste produktioner
Gemidan A/S (moderselskab)
Gemidan NMI as
Gemidan KomTek A/S
Gemidan Tulstrup
Gemidan Lindø

Kvalificeret rådgivning om miljøhensyn

Vi vil gerne være en ansvarlig virksomhed, og vores fokus på miljørigtige løsninger kommer vores kunder til gode.Hos Gemidan A/S rådgiver vi om mulighederne for ressourceoptimering hos vores kunder. For eksempel tilbyder vi hurtig kundeservice og fortæller om ’potentialet’ i genbrug af affald, eksempelvis angående pladsforhold og afsætning m.m.Vi sørger naturligvis for at overholde gældende krav og lovgivning, men vi går også videre end det og forsøger at reducere miljøbelastningen yderligere end det påkrævede.
Vores medarbejdere er kvalificerede og motiverede til at være bevidste om miljøet og at undgå unødvendigt ressourceforbrug,
ligesom miljøforhold tages i betragtning ved investeringer.

Miljøinvesteringer er skjult produktkvalitet

I det hele taget forsøger vi at indtage en aktiv og åben holdning over for både vores samarbejdspartnere og kunder, men derudover er en række ’miljøargumenter’ også særdeles relevante og fordelagtige for vores kunder i en salgssituation. Det er dog vores erfaring, at det ikke altid får den fortjente fokus i en købs-/salgssituation. Derfor har Gemidan som overordnet målsætning også at gøre vore kunder
bevidste om den skjulte miljøkvalitet. Bl.a. ved at synliggøre muligheder i miljørådgivningen til vore kunder som nedenfor:

1. fokusere på rådgivning, der kan hjælpe kunden til at forstå mulighederne i ”affaldet” (fx pladsforhold,afsætning etc.), så ”affaldet” kan genbruges = ressourceoptimering hos kunden.
2. give hurtig kundeservice – der for kunden betyder hurtig aktion på problemer = minimering af fejl og spild --> ressourceoptimering hos kunden.
3. have fokus på aktiviteter, der har væsentlig betydning for miljøet med henblik på at reducere miljøbelastninger og forbedre miljøforholdene ud over de lovmæssige krav.

Novagraf A/S