Gemidan och miljön

Som en naturlig del av Gemidan A /Ss idebas foksuserar vi på kvalitet och miljö. Gemidan A / S vill vara känt som en betrodd partner i avfallsbehandlingsområdet och bolagets övergripande inriktning ligger i behandlingen och användningen av organiska avfallsfraktioner så att kvalitet och miljö möts så stort som möjligt. Vi har därför byggt och implementerat ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt de internationella standarderna DS / EN ISO 14001: 2015 och DS / EN ISO 9001: 2015. De täcker

Koncernföretag inkl. Fasta produktioner
Gemidan A/S (moderselskab)
Gemidan NMI as
Gemidan KomTek A/S
Gemidan Tulstrup
Gemidan Lindø

Kvalificerad rådgivning om miljö

Vi vill gärna vara ett ansvarstagande företag och vår fokus på miljöriktiga lösningar kommer våra kunder till godo. Hos Gemidan A/S ger vi råd om möjligheterna för resursoptimering hos våra kunder. Vi erbjuder till exempel snabb kundservice och berättar om ”potentialen” i återvinning av avfall, exempelvis angående utrymmen och avsättning m.m. Vi sörjer naturligtvis för att uppfylla gällande krav och lagstiftning, men vi går även längre än så och försöker minska miljöbelastningen mer än vad som krävs.

Våra medarbetare är kvalificerade och motiverade till att vara medvetna om miljön och till att undvika onödig användning av resurser. På samma sätt beaktar vi miljöförhållandena vid investeringar.

På det hela taget försöker vi inta en aktiv och öppen hållning gentemot både våra samarbetspartners och våra kunder, men dessutom är en hel del ”miljöargument” även särskilt relevanta och fördelaktiga för våra kunder i en säljsituation. Vår erfarenhet är att det inte alltid får den fokusdet förtjänar i en köp-/säljsituation. Därför har Gemidan som överordnad målsättning även att göra våra kunder medvetna om den gömda miljökvaliteten.

Bl.a. genom att synliggöra möjligheter i miljörådgivningen till våra kunder som här nedan: 

  1. fokusera på rådgivning som kan hjälpa kunden att förstå möjligheterna i ”avfallet” (t.ex. utrymme, avsättning osv.), så ”avfallet” kan återanvändas = resursoptimering hos kunden.
  2. ge snabb kundservice – som för kunden betyder snabbt åtgärdande av problem = minimering av fel och spill --> resursoptimering hos kunden.
  3. fokusera på aktiviteter som har väsentlig betydelse for miljön med hänsyn till att minska miljöbelastningarna och förbättra miljöförhållandena
    mer än vad som krävs i lag.

 

Novagraf A/S