Kompostering

Kompostering er en biologisk proces, hvor naturligt forekommende mikroorganismer nedbryder de organiske dele af plantematerialet til mindre bestanddele og simple forbindelser, som kan optages af planterne.

Den optimale måde at fremstille kompost på er ved at behandle materialet med en neddeling, vending, evt. en 2. gangs sønderdeling samt en afsluttende sortering. Herved opnås en kompost, der er fri for ukrudtsfrø og sygdomskim, da alt materialet har været opvarmet til 70-75 °C.

Konceptet sikrer en høj stabilitet og renhed på det færdige produkt, og i forbindelse med behandlingen udfylder maskinoperatøren et produktionsskema, der beskriver udvalgte parametre i forbindelse med råmaterialets beskaffenhed. Det er denne løbende journalføring af de enkelte miler, der er med til at sikre en løbende optimering af slutproduktet. Kompost, der skal afsættes, skal analyseres.

Gemidan er behjælpelig med både analyse og udarbejdelse af kompostdeklarationen.

Komposteringsmetoder

Milekompostering med oplægning i trapezmiler er det mest anerkendte komposteringskoncept i Vesteuropa, men vi komposterer også efter trekant-mile princippet og i små madrasser efter ønske og behov. Fra materialet neddeles første gang til komposten er klar til brug, går der alt fra 2-12 måneder - afhængig af modtager.

Gemidan benytter denne teknik, fordi den medfører:

- Hurtig gennemløbstid
- Én eller få milevendinger
- Ingen perkolat 
- Ingen/begrænsede lugtgener
- Begrænset pladsbehov
- Høj komposteringskvalitet
- Lave driftsomkostninger

Gemidan sikrer høj kvalitet af den færdige kompost ved altid at tilstræbe optimale fysiske forhold under komposteringen:

- God struktur i kompostmassen
- God og ensartet udluftning
- God vandbalance i kompostmassen
- Anvendelse af en hensigtsmæssig teknik

Novagraf A/S