Kompost til jordforbedring i landbruget

I takt med et større pres på de eksisterende affaldspladser øges behovet for løsninger, der effektivt kan udnytte og afskaffe komposten fra blandt andet kommunerne og affaldsselskaberne.

Ved at udnytte affaldet og omdanne det til landbrugskompost, kan kommunerne og affaldsselskaberne både komme pladsproblemerne til livs og skaffe en forbedret økonomi på udnyttelsen af affaldet.

Om landbrugskompost

Landbrugskompost, som kun har ligget i tre-fire måneder, og ikke har gennemløbet en fuld komposteringsproces, kan bringes ud på landbrugsjord. Her vil den kunne udnyttes som jordforbedringsmiddel.


Komposten er fremstillet af rent og forsorteret have-/parkaffald. Den spredes som et jordforbedringsmiddel, der tilfører jorden struktur og giver et tilskud af humus- og plantenæringsstoffer. Humus fungerer som et magasin for vand og næringsstoffer i jorden.

Dokumentation for jordforbedring

Igennem flere sæsoner har Gemidan arbejdet på at få dokumenteret effekten af brugen af kompost i landbruget. Igennem flere sæsoner har Gemidan fulgt effekten ved kontinuerligt at forsyne markerne med landbrugskompost,
ved på den ene side at få foretaget kompostanalyser af det producerede materiale inden spredning, og på den anden side at få foretaget jordanalyser af de projekterede marker efter landbrugskompostens spredning.

Overbevisende resultater

Resultaterne taler for sig selv. God landbrugskompost er rig på gødningsstoffer, der frigives langsomt gennem hele vækstsæsonen i takt med planternes behov i modsætning til kunstgødning, ligesom den tilfører jorden mikroliv i form af bakterier og svampe, der omsætter materialet til stoffer, som planterne kan udnytte.

Et godt mikroliv i jorden hjælper med til at forsyne planterne med næring i takt med deres behov, og desuden kan mikrolivet i landbrugskomposten også hæmme angreb af skadelige svampe.

Værdien af landbrugskompost

Kunstgødning var indtil for få år siden det eneste almindeligt brugte gødningstilskud ud over husdyrgødning. Det karakteristiske for mineralsk gødning er, at gødningsstofferne hurtigt frigives til planterne.

Hele sæsonens gødningsbehov bør ikke tilføres på én gang, idet den høje koncentration kan risikere udvaskning af den overskydende gødning ved eksempelvis kraftigt regnvejr.

Hvis man ser ud over de miljømæssige risici ved blandt andet udvaskning, er prisen på kunstgødning også en væsentlig faktor, der har fået flere landmænd til at anvende landbrugskompost som supplement til kunstgødningen.

Novagraf A/S