Krossning av alla typer av material

Hos Gemidan A/S erbjuder vi krossning av material i de flesta storlekar och vi kommer överallt i Skandinavien.
 
Eftersom vi löpande optimerar vår maskinpark med den nyaste tillgängliga teknologin kan vi erbjuda oss att krossa/finfördela de allra flesta materialen i de allra flesta storlekarna. Eftersom vår maskinpark består av flera typer av maskiner kan vi optimera lösningen enligt materialens egenskaper.

Trädgårdsavfallet

Krossa trädgårdsavfallet i storlekar som speglar avsättningskraven för t.ex. avsättning av biomassa.

Rötter, stubbar och stammar

Krossning i storlekar som kan avsättas som bränsle till värmeverk och förbränningsanläggningar – särskilt de verk där det är nödvändig med tilläggsbränsle.

En annan möjlighet är försäljning till privatkunder med fastbränslepanna.

Euro Lastpallar, trälådor och liknande

Utöver bränsleanvändning kan det krossade träavfallet användas för tillverkning av spånplattor.

Grovavfall

Normalt skrymmande avfall krossas för att bl.a. uppnå en volymminskning på upp till 50 procent. Denna volymminskning ger dels en inbesparing på transportkostnader, dels minskar den ytbehovet för mellanlagring.

På ett effektivt sätt hanterar maskinen även mattor, madrasser och syllar, som annars kan vara ett problem vid finfördelning.

Tryckimpregnerat virke

Gemidan har möjlighet att krossa tryckimpregnerat trä med en fuktningsanläggning så att man i mesta möjliga mån undviker problem med damm.

Novagraf A/S