Kompostering

Kompostering är en biologisk process där naturligt förekommande mikroorganismer bryter ned de organiska delarna i växtmaterialet till mindre beståndsdelar och enkla föreningar som växterna kan ta upp. Det optimala sättet för att framställa kompost är att behandla materialet med en finfördelning, vändning, eventuellt en andra sönderdelning samt en avslutande sortering. På så sätt uppnår man en kompost som är fri från ogräsfrö och sjukdomsalstrande organismer i och med att allt material har värmts till 70-75 °C.

Konceptet säkrar en hög stabilitet och renhet för den färdiga produkten och i förbindelse med behandlingen fyller maskinoperatören i ett produktionsschema som beskriver valda parametrar i förbindelse med råmaterialets egenskaper. Det är denna löpande registrering av de enskilda komposteringshögarna som medverkar till att säkra en löpande optimering av slutprodukten. Kompost som är ämnad för avsättning ska analyseras. Gemidan hjälper till med både analys och utarbetning av kompostdeklarationen.

Kompostering metod

Kompostering i jordbehandlingsplats med uppläggning i trapetsformade komposteringshögar är det mest erkända komposteringskonceptet i Västeuropa, men vi komposterar även enligt principen om trekantig komposteringshög och i små madrasser enligt önskemål och behov. Beroende på mottagare tar det allt mellan 2 och 12 månader från att materialet finfördelas första gången till att komposten är klar att användas.

Gemidan använder denna teknik eftersom den medför:

 • Kort genomströmningstid
 • En eller få vändningar i komposteringshögen
 • Inget lakvatten
 • Inga/begränsade luktproblem
 • Begränsat platsbehov
 • Hög komposteringskvalitet
 • Låga driftskostnader

Gemidan säkrar hög kvalitet för den färdiga komposten genom att alltid strävar till optimala fysiska förhållanden under komposteringen:

 • Bra struktur i kompostmassan
 • Bra och likformig ventilation
 • Bra vattenbalans i kompostmassan
 • Användning av en lämplig teknik
Novagraf A/S