Knusning/neddeling af alle typer materialer

Hos Gemidan A/S tilbyder vi knusning af de fleste størrelser materialer, og vi kommer over alt i Skandinavien.
 
Da vi løbende optimerer vor maskinpark med den nyeste tilgængelige teknologi, kan vi tilbyde at knuse/neddele langt de fleste materialer i langt de fleste størrelser.

Da vores maskinpark består af flere typer maskiner, kan vi optimere løsningen efter materialernes beskaffenhed.

Have-/parkaffald

Knuse haveaffaldet i størrelser, der afspejler afsætningskravene for fx afsætningen af biomasse.

Trærødder, stød og stammer

Knusning i størrelser der kan afsættes som brændsel til varmeværker og forbrændingsanlæg - særligt de værker, hvor det er nødvendigt med suppleringsbrændsel.

En anden mulighed er salg til private med fastbrændselsfyr.

Europaller, trækasser og lignende

Ud over brug til brændsel kan det knuste træaffald bruges til fabrikation af spånplader.

Storskrald

Almindeligt storskrald knuses for bl.a. at opnå en volumen-reduktion på op til 50 procent.

Denne volumenreduktion giver dels en besparelse på transportomkostningerne og mindsker dels behovet for areal ved mellemdeponeringen.

Tæpper, madrasser og sveller, som ellers kan være et problem at neddele, behandler maskinen også effektivt.

Trykimprægneret træ

Gemidan har mulighed for at knuse trykimprægneret træ med et befugtningsanlæg, således at støvgener i videst muligt omfang undgås.

 

Novagraf A/S