Vem är Gemidan?

Vad gör Gemidan?

Varför Gemidan?

Gemidan är ett entreprenörs- och ingenjörsföretag som specialiserar sig på miljöteknik, återvinning, rådgivning och meningsutbyte om miljön samt
drifts- och platsoptimering hos våra kunder.

Gemidan levererar bästa kvalitet, rådgivning och service – varje gång!

Med sina specialkunskaper försöker Gemidan att aktivt medverka till lösningen av avfallsproblemen i Danmark och i resten av Skandinavien.
 
Gemidan är specialister på krossning av trä och avfall, kompostering, sortering av jord och kompost, produktion och avsättning av biomassa,
avfallsförpackning osv.

 

Gemidan strävar alltid efter en optimal lösning på såväl kort som lång sikt för varje kund. Med en toppmodern maskinpark och skickliga maskinförare
levererar vi en kvalificerad service, som tillfullo motsvarar kundens förväntningar.

Gemidans målsättning är alltid att ha långsiktiga kundrelationer.

     

Kompetencer

Kompostering
  
Av trädgårdsavfall, trä, stammar, rötter, o.d. från både städer och lantbruk…
 

Krossning

Av trädgårdsavfall, rötter, stubbar, stammar, pallar, skrymmande material, tryckimpregnerat trä…

Sortering
Av kompost, biomassa, stubbar, rötter, jord, bark, flisuppläggning, lättare byggnadsavfall…

 
Läs mer här

Emballering
 
Av hushålls- och industriavfall, stort och smått brännbart, betmassa, majsensilage…
 

Outsourcing
 
Av antingen hela eller delar av komposteringsanläggningar, produktion av alternativt bränsle…
 

Avsättning
 
Av avfall, biomassa, energivänligt bränsle, kompost, växtmedia…
 

Novagraf A/S