Hvem er Gemidan?

Hvad laver Gemidan?

Hvorfor vælge Gemidan?

Gemidan er en entreprenør- og ingeniørvirksomhed, som er specialiseret i miløteknik, genanvendelse, rådgivning og sparring om miljøet samt drifts- og pladsoptimeringer hos vore kunder.
 
Gemidan leverer det bedste kvalitet, rådgivning og service – hver gang!
Gemidan forsøger med sine specialkompetencer at være en aktiv medspiller til løsning af affaldsproblemerne i Danmark og det øvrige Skandinavien.
 
Gemidan er specialist inden for knusning af træ og affald, kompostering, sortering af jord og kompost, produktion og afsætning af biomasse, emballering af affald etc.
Gemidan stræber til enhver tid efter en optimal løsning på såvel kort som lang sigt for den enkelte kunde. Vi leverer med en topmoderne maskinpark og dygtige maskinfører en kvalificeret ydelse, der til fulde indfrir kundens forventninger.
 
Gemidans mål vil altid være langsigtede kunderelationer.
     

Kompetencer

Kompostering
 
Af haveaffald, træ, stammer, rødder, o.l. fra både borger og landbrug …
 
Knusning/neddeling

Af haveaffald, rødder, stød, stammer, europaller, storskrald, trykimprægneret træ…
Sortering

Af kompost, biomasse, stød, rødder, jord, bark, flis deponi, lettere bygningsaffald…

Læs mere her
Emballering
 
Af husholdnings- og industriaffald, stort og småt brændbart, roesnitter, majsensilage…
 
Outsourcing
 
Af enten hele eller dele af komposteringsanlæg, produktion af alternativt brændsel…
 
Afsætning
 
Af affald, biomasse, energivenligt brændsel, kompost, vækstmedie…
 
Novagraf A/S