Erfarenhet och Mobilitet är vår styrka

Gemidan A/S är ett entreprenörs- och ingenjörsföretag som specialiserar sig på miljöteknik, återvinning, rådgivning och meningsutbyte om miljön samt drifts- och platsoptimering för våra kunder. Våra högt kvalificerade lösningar och vår kompetenta rådgivning baserar sig på kombinationen av en högprofessionell, mobil maskinpark och många års erfarenhet som pionjärer inom området i Danmark.

Vår affärsidé bygger på en mobil maskinpark och i dag sysselsätter vi oss med återvinning och miljöteknik i första hand i Skandinavien, men vi är också representerade i större delen av Europa. Vi erbjuder bland annat drift av mobila anläggningar, inklusive besättning för alla former av bearbetning av avfall för återvinning, förbränning och CO2-neutral biologisk förbränning - antingen som entreprenör eller som driftsbolag. Förutom själva entreprenörstjänsten levererar vi även den tillhörande kunskapen, tekniska rådgivningen och servicen.

Gemidan historia

1988 - Bolaget bildas med en idé att bara två procent av Danmarks trädgårds-/parkavfall återvinns. Resten läggs antingen upp eller skickas till landets förbränningsanläggningar som vid den tiden hade liten kapacitet. Därför etableras Gemidan A/S med en idé att trädgårds-/parkavfall ska omskapas till kompost. Konceptet vidareutvecklas till att ha som utgångspunkt en mobil maskinpark som kan företa sig komposteringen decentraliserat på de enskilda platserna. Därmed är det inte längre nödvändigt att flytta avfallet till centrale platser för att få det komposterat.

1996 - Gemidan utvidgar sin bransch och börjar emballera avfall. I samband med det beger sig Gemidan även utanför Danmarks gränser och har sedan dess utfört emballeringsuppgifter i många europeiska länder.

1998 - Gemidan når ännu en viktig milstolpe i och med att den första fullständiga outsourcing-uppgiften inom produktion och avsättning av alternativt stödbränsle blir en realitet.

2005 - Fullständiga driftslösningar på externt ägda komposteringsplatser tillfogas som ny bransch. I samband med detta startade utvecklingsarbetet med produktion och avsättning av komposttyper för lantbruket.

2009 – Påbörjan av export av biomassa till utlandet av trädgårds-/parkavfall. Gemidan har hittills vuxit från att från början år 1988 anställa två medarbetare till att i dag anställa 35 medarbetare.

Novagraf A/S