Erfaring og mobilitet er vores styrke

Gemidan A/S er en entreprenør- og ingeniørvirksomhed,som er specialiseret i miljøteknik, genanvendelse, rådgivning og sparring om miljøet samt drifts- og pladsoptimeringer hos vore kunder. Vores højt kvalificerede løsninger og kompetente rådgivning er baseret på kombinationen af en topprofessionel mobil maskinpark og mange års erfaring som pionerer på området i Danmark.

Vores forretningskoncept bygger på en mobil maskinpark, og i dag beskæftiger vi os med genanvendelse og miljøteknik primært i Skandinavien, men er også repræsenteret i det mest af Europa. Vi tilbyder blandt andet betjening af mobile anlæg inklusive mandskab til alle former for bearbejdning af affald til genbrug, forbrænding og CO2-neutralt bioforbrænding - enten som entreprenør eller som driftsselskab. Foruden selve entreprenørydelsen leverer vi også den tilhørende viden, tekniske rådgivning og service.

Gemidans historie

1988 - Selskabet stiftes med ideen om, at kun to procent af have-/parkaffaldet i Danmark bliver genanvendt. Resten bliver
enten deponeret eller sendt til landets forbrændingsanlæg, der på daværende tidspunkt havde knap kapacitet. Derfor etableres Gemidan A/S med ideen om, at have-/parkaffald skal omdannes til kompost. Konceptet videreudvikles til at tage udgangspunkt i en mobil maskinpark, der kan foretage komposteringen decentralt på de enkelte pladser. Derved er det ikke længere nødvendigt at flytte affaldet til centrale pladser for at få det komposteret.

1996 - Gemidan udvider sit forretningsområde og begynder at emballere affald. I den forbindelse bevæger Gemidan sig også uden for Danmarks grænser og har siden udført emballeringsopgaver i mange europæiske lande.

1998 - Gemidan når endnu en vigtig milepæl, idet den første komplette outsourcing-opgave inden for produktion og afsætning af alternativ støttebrændsel bliver en realitet.

2005 - Totale driftsløsninger på eksternt ejede komposteringspladser tilføjes som nyt forretningsområde. I den forbindelse startede udviklingsarbejdet med produktion og afsætning af komposttyper til landbruget.

2009 - Opstart af eksport af biomasse til udlandet af have-/parkaffald. Gemidan er indtil videre vokset fra at beskæftige to medarbejdere fra begyndelsen i 1988 til i dag at beskæftige 35 medarbejdere.

 

Novagraf A/S