Emballering i större delen av Europa

Gemidan A/S erbjuder förpackning i material från brännbart avfall till återvinningsmaterial, samt djurfoder (t.ex. majsensilage och betmassa) i runda balar.

Vi har emballerat i såväl Danmark som Skandinavien och resten av Europa sedan 1996. Våra medarbetares erfarenhet säkrar en kompetent hantering hela vägen.

Den största delen av i-ländernas brännbara avfall skickas i dag för förbränning. Därför är balning en bra och miljövänlig lösning för mellanlagring - särskilt under perioder då förbränningskapaciteten är låg, till exempel vid driftstopp eller vid säsongsförskjutning, då avfallsmängden jämnas ut över året för att uppnå bättre energiutnyttjande.

Rundbalar

Gemidan A/Ss rundbalspressar gör det möjligt att hantera större och mindre uppgifter. Emballeringsmaskinernas rörlighet gör att vi kan erbjuda ytterst flexibla lösningar, eftersom vi kan samköra med flera anläggningar åt gången, beroende  på uppgiftens karaktär.

Vi anpassar varje uppgift till dess individuella behov och vi hjälper gärna till med rådgivning vad beträffar såväl utrymmesplanering som hantering
av balarna samt eventuella övriga frågor.

Novagraf A/S