Formål med kompost til borgerne

Borgerkomposten er fremstillet af rent have-/grenaffald. Kompostens væsentligste egenskab er som jordforbedringsmiddel. Den tilfører jorden struktur og giver et tilskud af humus- og plantenæringsstoffer. Humus fungerer som et magasin for vand og næringsstoffer i jorden.

Til forskel fra kunstgødning sker frigivelsen af næringsstofferne langsomt, dvs. i takt med planternes behov. Dette kan blandt andet udnyttes ved at anvende komposten som topdressing på græsplæner eller som afdækning omkring buske og træer. Der må ikke gødskes med en NPK-kunstgødning, medmindre det er særligt krævende og/eller hurtigtvoksende planter. Anvendelse af spagnum til alm. jordforbedring er som udgangspunktet overflødig, når der regelmæssigt tilføres kompost.

Vær at vide om anvendelse

Brugsområder:

- Ensartet og pæn jorddækning i bede eller mellem buske og træer
- En god organisk gødning med langtidseffekt
- Forbedrer jordens evne til at holde på næringsstoffer
- Gør lerjorder lettere at arbejde med
- Mindsker sandjorders behov for vanding
- Glimrende topdressing til græsplæner i blanding med sand
- Til stue- og drivhusplanter – i blanding med spagnum eller stenuld

Brugsvejledning:

I køkkenhaven
4 cm kompost indarbejdes i jorden inden såning/udplantning (så aldrig direkte i kompost*)
Plantning af stauder og små buske
4 cm kompost indarbejdes i jorden inden plantning (plant aldrig direkte i kompost*)
Såning af sommerblomster
4 cm kompost indarbejdes i jorden inden udplantning (så aldrig direkte i kompost*)
Anlæg af græsplæner
3 cm kompost indarbejdes grundigt og jævnt i jorden inden såning (så aldrig direkte i kompost*)
Drivhus- og stueplanter
1 del kompost blandes med 2-3 dele spagnum inden såning eller omplantning
Plantning af større træer og buske
Jorden fra plantehullet blandes med kompost i forholdet 1 del kompost til 3 dele jord (ingen ublandet kompost i bunden af hullet*). Efter plantning lægges 8 cm kompost på jorden omkring planten – dog ikke helt ind til stammen*.
Gamle buske og træer
Læg 8 cm kompost på jorden under planterne – dog ikke helt ind til stammen*
Gamle græsplæner
1 del kompost blandes med 2 dele sand. Der udlægges 1 cm lag om foråret – riv forsigtigt bagefter. Hvis græsset er dækket mere end 1-2 uger, skal plænen vandes.
Det kan evt. være en god ide at sigte komposten for grenstumper inden brug.

* Grunden til at man ikke må plante eller så direkte i komposten er, at koncentrationen af næringssalte bliver for kraftig. Dette medfører en risiko for total udtørring af planterne, så de dør. Vandet bliver trukket ud af planten efter samme princip som for meget vejsalt i nærheden af planter.

Novagraf A/S