Producera och avsätte biomassa

Hos Gemidan A/S är vi uppmärksamma på den energivänliga och ekonomiska potentialen som finns i utnyttjandet av biomassa nu och i framtiden. Därför erbjuder vi även våra kunder att de genom oss ska kunna avsätta sin produktion av bioavfall och energivänligt bränsle från biologiskt nedbrytbara material, som exempelvis trädgårdsavfall, rötter och stubbar, som kan användas i produktionen av förnyelsebar energi.

Utnyttjandet av biomassa är en modern och långsiktig lösning som medverkar till att minska på utgifterna i samband med produktion och bortföring av avfall.

Waste-to-energy expert

Gemidan A/S erbjuder trading av avfall för energiåtervinning i större delen av Nordeuropa. Vi förmedlar avfall som alternativt bränsle för våra kunder. På så sätt uppnår vi inte bara den mest miljömässiga utan även den mest ekonomiskt optimala lösningen på avfallsproblemen.

Nätverket för förbränningsanläggningar i Europa sträcker sig från mindre anläggningar till de kapacitetsmässigt största och modernaste anläggningarna. Därför kan Gemidan erbjuda sina kunder en optimal avsättningslösning – både ekonomiskt, praktiskt och med hänsyn till miljön.

Kompost

Gemidan A/S erbjuder dessutom avsättning av olika kompostprodukter som t.ex. lantbrukskompost, växtmedia och stadskompost.

Novagraf A/S