Produktion og afsætning af biomasse

Hos Gemidan A/S er vi opmærksomme på det energivenlige og økonomiske potentiale, der ligger i udnyttelsen af biomasse nu og i fremtiden.

Derfor tilbyder vi også vores kunder, at de gennem os kan afsætte deres produktion af bioaffald og energivenligt brændsel fra bionedbrydeligt materiale, som eksempelvis haveaffald, rødder og stød, der kan bruges i produktionen af vedvarende energi.

Udnyttelsen af biomasse er en moderne og langsigtet løsning, der er med til at nedbringe udgifterne i forbindelse med produktion og bortskaffelse af affald.

Ekspert i formidling af affald til energiformål

Gemidan A/S tilbyder trading af affald til energiudnyttelse (waste-to-energy) i det meste af det nordlige Europa.

Vi formidler affald som alternativt brændsel for vore kunder og finder gennem vore udenlandske samarbejdspartnere det ønskede affald med de rigtige brændværdier og den affaldsmæssige sammensætning. Derved opnås ikke bare den mest miljømæssige, men også den mest økonomisk optimale løsning på ressourceudnyttelsen.

Netværket til forbrændingsanlæg og affaldsproducenter strækker sig fra mindre anlæg til de kapacitetsmæssige største og mest moderne anlæg.

Derfor kan Gemidan tilbyde vores kunder en optimal afsætningsløsning – både økonomisk, praktisk og med hensyn til miljøet.

Afsætning af kompost

Gemidan A/S tilbyder desuden afsætning af forskellige kompostprodukter som fx. landbrugskompost, vækstmedier og borgerkompost.

 

Novagraf A/S